Αρχική Επικοινωνία 
   
 
Εκπαίδευση
 Εκπαίδευση Προσωπικού
 Ανθρώπινο Δυναμικό
 
 
Άρθρα
 O Καλός Επιχειρηματίας
 
 
Σεμινάρια
 
 
Ενημερώσεις
 
 
Χρήσιμες Συνδέσεις
 Χρήσιμες Συνδέσεις
 
 
 
     
 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες
του Προσωπικού

Σήμερα η εκπαίδευση του προσωπικού είναι περισσότερο από ποτέ μια ανάγκη πρωταρχικής σημασίας για τη σωστή εξυπηρέτηση του πελάτη, αλλά και για την αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης.

Ο manager σαν προϊστάμενος, μεταξύ των άλλων καθηκόντων του πρέπει να αξιολογήσει το προσωπικό του ως προς τις εκπαιδευτικές του ανάγκες και όχι μόνο.

Η αξιολόγηση θα αποτελέσει τη μέτρηση του βαθμού στον οποίο το προσωπικό έχει συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από τη διοίκηση και τους οποίους οφείλει να υπηρετήσει και να επιδιώξει.

Ο σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι, αφού εντοπιστούν οι εκπαιδευτικές αδυναμίες του προσωπικού, να οργανωθεί ένα πλάνο εκπαίδευσής του, προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και παραγωγικότητά του όχι μόνο στο παρόν στάδιο, αλλά και για μελλοντικές προκλήσεις που θα παρουσιαστούν.

Η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.

Με την εκπαίδευση του προσωπικού επιτυγχάνεται η συμμόρφωσή του στους κανόνες λειτουργίας της επιχείρησης και αναπτύσσεται η δυνατότητα εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων εργασίας και καινοτομιών, που με τη σειρά τους συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στη μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης.

Νοείται ότι με την αύξηση της αποδοτικότητας οι εργαζόμενοι βελτιώνουν τις πιθανότητες αύξησης των αποδοχών τους.

Επιπλέον με την εκπαίδευση, το προσωπικό απλοποιεί την εργασία του και μειώνει τον αναγκαίο χρόνο επίβλεψής του.

Το ύψος της επένδυσης, σε χρόνο και χρήμα, που αναλαμβάνει μια επιχείρηση όσον αφορά το προσωπικό της είναι συχνά μεγάλο και πρέπει να φροντίσει ώστε η αποδοτικότητά τους να μεγιστοποιηθεί το καλύτερο δυνατό.

Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη σωστή και συνεχή εκπαίδευση!

Training

Όλοι οι υπάλληλοι χρειάζονται κατάρτιση στη διάρκεια της εργασιακής τους ζωής. Ακόμη και το ήδη έμπειρο προσωπικό έχει ανάγκη για περαιτέρω μάθηση, ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας τις απαιτήσεις των οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών αλλαγών που συμβαίνουν σήμερα.

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η εκπαίδευση του προσωπικού δεν πρέπει να θεωρείται ένα επιπλέον κόστος για την επιχείρηση, αλλά ένας σημαντικός παράγοντας αύξησης της ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικότητας της επιχείρησης.

Είναι γεγονός ότι για την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σε θέματα που άπτονται της ποιότητας εργασίας υπάρχει συνήθως ένα κόστος, το οποίο όμως τάχυστα αποσβένεται.

Στη σημερινή εποχή με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας και της ανταγωνιστικότητας, σε σύντομο χρονικό διάστημα οι γνώσεις και δεξιότητες των εργαζομένων παρουσιάζουν συνεχώς κενά που θα πρέπει να συμπληρωθούν.

Η επιτυχία της επιχείρησης βασίζεται πλέον στην υψηλή απόδοση των εργαζομένων της και αυτή μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με υψηλής ποιότητας και συνεχή εκπαίδευση.

Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα εκτός του ότι βοηθούν στη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, περνάνε το μήνυμα ότι η διοίκηση της επιχείρησης εξακολουθεί να ενδιαφέρεται γι’ αυτούς.

Αυτό από μόνο του λειτουργεί θετικά στη ψυχολογική τους διάθεση για εργασία και κατ’επέκταση στην αποδοτικότητά τους.
 

     
10  
     
 

 

 
 
 
 
 
 
username
 
password
 
Υπενθύμιση κωδικού
 
 
 
Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικά e-mails με νέα και εξελίξεις.
 
όνομα
 
e-mail
 

Change Image
 
Πληκτρολογήστε τον ως άνωθεν κωδικό όπως ακριβώς τον βλέπετε στο παρακάτω πεδίο.